Liga Fantástica F1
Clasificación Detallada LIGA FANTÁSTICA F1 · 2018 
Liga_F1 en Twitter

Clasificación Liga Formula 1    Clasificación Detallada LIGA FANTÁSTICA F1 · 2018

CLASIFICACIÓN Gran Premio de Espa˝a

 
ID_Carrera:    Catalunya - Circuit de Catalunya
Resultado Oficial: 44-HAM44-HAM77-BOT05-VET27-HUL44-HAM77-BOT33-VES05-VET03-RIC20-MAG55-SAI14-ALO11-PER16-LEC03-RIC61    
 

Jugador

P3

1Q

2Q

3Q

FO

1R

2R

3R

4R

5R

6R

7R

8R

9R

10R

FL

Lap

Rat

Total

 
1º enriquetocaHAMHAMBOTVETGASHAMBOTVETRICVESRAIMAGGROALOSAIRIC62 135
315105025186410101115030
2º xabierPROHAMBOTVETHARHAMBOTVETRAIALOVANRICVESPERHULRIC46 129
015105025186010112015030
3º BlockchainHAMHAMBOTVETHARHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIGROOCOHAM64 125
315105025186010111000030
4º jopo01PROHAMBOTVETLECHAMBOTVETRAIRICVESMAGALOGROPERBOT57 121
015105025186010114010025
5º REMONTATORHAMHAMBOTVETPERHAMBOTVETRICRAIALOVESGROMAGHULHAM64 119
31510502518640110100030
6º Joel1206HAMHAMBOTVETSIRHAMRICVETVESRAIALOMAGGROPERVANRIC58 118
31510502516401102015030
7º JesusBOTHAMBOTVETSTRHAMBOTVETRICRAIVESALOVANPERGROHAM63 117
01510502518640110200030
8º jacamgHAMHAMBOTVETERIHAMBOTVETALOVESRICRAIHULMAGGROHAM50 116
31510502518611100100030
9º pinushPROHAMBOTVETGASHAMVETBOTRAIRICVESALOGROSAIMAGRIC58 116
015105025160101101115025
10º vallter1969HAMHAMBOTVETMAGHAMVETBOTRAIRICVESALOPERSAIHULHAM58 109
31510502516010111100030
11º PIKY007HAMHAMVETBOTLECHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIPERGROBOT48 108
31533025186010111200020
12º SoniaHAMHAMBOTRICSIRBOTHAMVESVETRICRAIHULALOSAIGROVET48 108
3151000108151210004100020
13º ManoleteVETHAMBOTVETHARHAMVETBOTRAIRICVESMAGHULALOPERVET64 106
01510502516010110110030
14º VinzVETHAMVETBOTVANHAMBOTVETRICRAIVESSAIALOHULPERVET45 106
0153302518640164010020
15º damipadiHAMHAMBOTVETHAMHAMVETBOTGRORAIMAGHULVESRICSTRHAM40 105
3151050251600801100030
16º AtalaverarHAMHAMVETBOTSIRHAMBOTVETVESRICRAIALOHULSAIMAGHAM59 105
31533025186410010110015
17º SpeerethHAMHAMBOTVETSTRHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIGROHULHAM52 105
315105025186010111000010
18º rapatundasHAMHAMBOTVETHARHAMBOTVETRAIRICVESPEROCOMAGHULHAM55 105
315105025186010110100010
19º TalHAMHAMVETBOTSIRHAMBOTRICVETVESALOGROPERHULSAIVET49 104
31533025181121101010020
20º vampyclioHAMHAMBOTVETSTRHAMVETBOTRICVESRAIALOGROPERHULHAM57 103
3151050251641010200030
21º PuxaAsturiesHAMHAMBOTVETSIRHAMVETBOTVESRAIRICALOHULGROPERHAM54 102
3151050251640110010030
22º PatriciaHAMHAMVETBOTHARHAMBOTVETRICRAIALOVESSAIHULPERVET50 101
3153302518640111010020
23º TxikitoPROHAMBOTRAILECHAMBOTRAIVETVESRICALOSAIPERHULHAM26 101
015100025180121111200015
24º KramerHAMHAMVETBOTLECHAMVETBOTRAIRICVESALOPEROCOGROVES61 99
31533025160101110001020
25º juanvaHAMHAMBOTVETOCOHAMBOTVETRICVESPERSAIALOERIMAGHAM56 99
3151050251864116401000
26º MotorilosHAMHAMVETBOTGROHAMVETBOTRICRAIVESMAGALOPERHULHAM61 98
3153302516401142001020
27º vallekasHAMHAMBOTVETGASHAMVETRAIBOTVESALOHULRICPERGROBOT64 95
3151050251011101200030
28º franxerezHAMHAMRICVESSIRHAMRICVESVETBOTRAIGROMAGALOPERHAM60 95
31500025115121001110020
29º JoseJotxeHAMHAMRICVETSIRHAMRICVETBOTRAIVESALOPERGROSAIRIC49 95
3150502516101110115020
30º MikelorrietaRICHAMBOTVETERIHAMVETRICBOTRAIVESALOPERHULVANVET30 91
0151050251110111000030
31º sese1970HAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTRAIRICVESALOGROPERHULHAM57 90
3153302516010110200020
32º jlmartinHAMHAMBOTVETLECHAMVETBOTRICRAIVESALOSAIPERMAGHAM62 90
3151050251640111210015
33º AngelpvHAMHAMVETBOTLECHAMVETBOTRAIRICVESALOSAIGROHULHAM48 89
3153302516010111000020
34º bass100sHAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTRAIRICVESALOMAGGROVANHAM53 89
3153302516010111000020
35º jnavajoHAMHAMVETBOTGROVETHAMRAIBOTRICALOSAIPERHULMAGRIC64 88
3153301801101610115020
36º lamikizHAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTRICRAIVESPERALOSAIHULHAM59 87
315330251640114100020
37º kratos48HAMHAMVETRAIHARHAMVETRAIVESRICSAIALOHULMAGPERVET50 85
3153002510410110110020
38º MythicRICHAMRICVESSAIHAMRICVESVETBOTRAIALOHULGROVANRIC49 85
01500025115121010001500
39º Azazel555HAMHAMRICVETLECHAMRICVETVESBOTRAIPERGROALOSAIVET56 83
315050251641010110020
40º PitbullHAMHAMBOTRAIBOTVETRAIHAMVESRICGROALOSAIPERVANRIC46 83
31510001014100112015020
41º MarioBOTHAMBOTVETSIRBOTRICVETHAMRAIPERALOVESSAIGROHAM51 82
0151050101610111100030
42º matyplasHAMHAMVETRAIHARHAMVETBOTVESRAIRICALOPERHULSAIHAM53 81
315300251640111010020
43º maskinaHAMHAMVETVESGASHAMVETBOTRICRAIALOHULSAIGROPERVET37 80
315300251640101010020
44º dopescaHAMVETRICHAMGASHAMBOTVETVESRICALOSAIHULVANPERVET54 80
330302518641016001000
45º CriSToHAMHAMRICVETLECHAMRICVETBOTVESRAIALOGROMAGOCOHAM65 79
315050251611010100020
46º Gobd14VETHAMBOTVETHARHAMVETBOTRAIVESRICHULMAGSAIALOHAM48 77
0151050251601101110010
47º miliko139HAMHAMVETBOTLECHAMVETRAIALOSAIVESSTRHULPERMAGHAM56 76
315330251011100210020
48º DemandaPowerVETHAMVETRICGASHAMVETBOTRICRAIHULALOGROMAGOCOVET65 76
015300251640010100020
49º AntonioLomatoRAIVETHAMRICHARHAMVETBOTRAIRICVESPERALOSAIOCOHAM47 75
033002516010114100020
50º wariormzHAMHAMVETRAISIRHAMBOTVETRAIVESRICGROMAGSAIALOHAM44 75
315300251860110111000
51º iker99VETHAMVETBOTLECHAMVETBOTVESRICRAISAIHULALOPERHAM22 75
015330251641006011000
52º GepetoVETHAMVETBOTGASHAMBOTVETRAIALORICVESOCOPERHULHAM56 75
015330251860111020000
53º ortegaf1BOTVETHAMBOTERIHAMRICVETVESALOGROSAIPERBOTRAIVET56 74
03330251641061100020
54º pepedomingaGRORICBOTHAMOCOHAMRAIBOTVETRICALOSAIMAGVANGROBOT17 74
0010302506121016100000
55º YoorchSTRHAMBOTVETERIHAMVETBOTRAIRICVESGROHULALOVANVES36 74
0151050251601010010000
56º xabipiHAMHAMVETRICPERHAMVETRICALOVESBOTPERSAIHULGASHAM40 73
315300251111111000020
57º EnanoHAMBOTHAMVETGASHAMVETBOTVESALORAIRICPERGROVANVET39 73
33350251641011000020
58º F14GOHAMHAMVETBOTSTRVETHAMBOTRAIRICVESOCOMAGALOPERVET47 73
315330186010101110020
59º MrflyBOTHAMVETBOTHARHAMVETRICBOTVESRAIALOMAGHULSAIVES53 73
015330251111011010020
60º GirgiVETVETBOTHAMALOVETHAMBOTRICVESGRORAIHULSAIVANRIC44 72
031030186410001015020
61º ZorroHAMHAMVETBOTLECHAMVETVESBOTRAIRICALOGROSAIMAGHAM42 70
315330251151011011000
62º SugranyesVETVETHAMRAIGASVETHAMRAIBOTRICVESHULALOSAIPERRIC58 68
033001801101041115020
63º juan78VETVETHAMRAISTRHAMVETRAIALORICSAIBOTVESPERHULHAM64 68
033002510110111200020
64º emegeteVETHAMVETRICSIRHAMVETRICALOGASSAIVESERISTRHARVET59 68
015300251110110000020
65º SousaVETVETHAMBOTSIRHAMBOTVETRAIVESRICALOMAGSAIGROHAM59 68
03330251860111110005
66º DanielsanRAIHAMRAIVETGASHAMVETRICBOTRAIVESALOSAISTRPERRIC33 67
015050251110111011500
67º BoroeiderVETVETRAIBOTSIRHAMBOTRAIVETALORICPERVESSAIVANHAM56 66
030302518012111110000
68º AyrtonJosennaRICVETRICHAMGASVETHAMRICBOTVESHULSAIALOPEROCORIC55 65
03030181110642015020
69º victorpitiVETHAMBOTVETHARBOTVETHAMRAIRICVESALOMAGGROOCOVET44 65
01510501011010111000010
70º AlonsistaVETHAMVETRICHARHAMVETRICBOTRAIALOHULGROMAGSAIHAM51 64
015300251110100110015
71º scuderiabanterHAMHAMRAIVETSTRHAMVETBOTRICALOVESGROHARPERMAGVET29 64
31505025164110021000
72º RiccardonyRAIVETRAIBOTERIRAIBOTVETHAMRICSAIALOHULGROVANRAI36 63
030300186110110000020
73º RonybashRICHAMVETRICHARVETHAMRICBOTVESRAIALOPERHULSAIHAM61 63
015300181110110101020
74º jferreiragHAMHAMVETRAIRICHAMVETRAIRICVESBOTSAIALOGASHULHAM54 63
31530025104116400000
75º drogbirHAMHAMVETBOTHARHAMVETBOTVESRICRAIALOGROSAIPERHAM57 63
31533025164100101100-10
76º JorgeVESRICVETVESHARRICHAMVESVETBOTOCORAIHULPERGROVET46 62
003001815121000200020
77º PablikokoHAMHAMVETBOTSTRVETHAMRAIRICBOTGROPERMAGALOSAIHAM64 62
31533018041011110020
78º 1imamuriHAMHAMBOTVETALOVESVETHAMRAIRICBOTHULALOVANSAIHAM49 62
3151050111010104010010
79º MCGRAIRAIHAMRICLECHAMRAIRICBOTALOVETSAIVESPERGROHAM12 61
00300250111161200020
80º CloudfnBOTBOTVESHAMSIRBOTHAMRICVETALOPERVESVANOCOERIBOT54 60
030301081121110000020
81º SPACKBOTBOTHAMRICSIRBOTHAMRICVETRAIPERALOHULSAIOCOBOT45 60
033001081120110100020
82º PANTANOSVETHAMVETBOTHARHAMVETRAIRICBOTALOSAIPERHULERIVET40 60
01533025104116100000
83º poppyHAMVETHAMBOTHARVETHAMBOTRAIVESRICSAIALOHULVANHAM62 59
3333018601164000020
84º pottonHAMHAMRICVESVANRICHAMVETSAIALORAIVESGROPERBOTHAM41 59
31500018611010210020
85º BoxerVETHAMVETRAIHAMRAIRICBOTVESALOPERSAIHULMAGGROBOT58 58
01530001641160100020
86º AndreaGomF1HAMVETHAMRICSIRVETHAMVESRAIBOTRICHULMAGALOSAIVET65 58
33300181501101110020
87º emijosPROPROPROPROSIRHAMBOTVETRAIALOVESPERSAIVANGROHAM44 58
00000251860111100005
88º mmcVETBOTVETVESHARHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIVANHULBOT10 58
03300251860101110000-10
89º QloALOALOHAMBOTLECALOHAMBOTVETRAISAIRICVESVANPERALO59 57
00330186120111010020
90º JulioColombianatorBOTVETBOTRAILECVETRAIHAMRICVESBOTHULGROALOVANRIC51 57
031000101411001015020
91º CONOcidoVETVETHAMRAILECHAMVETBOTRAIRICVESALOSAIMAGOCOHAM62 57
03300251601011110005
92º IzaskunVETHAMVETBOTSTRVETHAMRICRAIVESBOTPERHULGROALOHAM60 55
01533018101110010020
93º irazkin82HAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTVESRAIGROALOMAGPERSAIHAM50 55
3153302516400112100-10
94º paiportaPROPROPROPROVETHAMRAIVESBOTRICSAIGROHULALOMAGRAI51 54
000002501511010011000
95º TxelisVETVETHAMRAILECVETRAIHAMBOTRICPERALOVESVANSAIVET61 53
033001011101110101020
96º crescogBOTHAMVETRAIGASHAMVETRAIRICBOTVESALOGROPERHULVET51 53
01530025104111020000
97º BcastelaBOTHAMBOTVETLECVETALOHAMBOTRAIPERSAIHULRICMAGVET18 53
015105011110160110010
98º Gudari78HAMVETHAMRAIGASVETHAMBOTRICRAIALOPERVESSAIHULVET62 52
3330018640111100020
99º recky12HAMVETHAMRAIGROVETHAMRAIBOTRICVESALOPERHULVANHAM58 52
33300180110111000020
100º Tasio73HAMHAMVETRAIHARHAMVETRAIBOTRICALOVESHULSAIPERHAM51 52
31530025101101101100-10
101º tottyPROPROPROPROGROHAMVESVETRAIBOTRICSAIMAGHULALORAI43 49
0000025860116101000
102º SGBRGVETHAMRAIVESSTRVETHAMRAISAIOCOBOTVESRICGASHULHAM65 48
01500018010111000020
103º naviBOTVETRAIHAMERIVETHAMBOTRAIALOSAIRICGROPERVANRAI63 46
0303018601110200020
104º AdrianRuiz221RAIBOTVETHAMHARHAMVESVETRICRAIBOTALOSAIHULMAGVET47 46
033302586401110100-10
105º vggalanVETVETHAMRAILECVETHAMBOTRAIVESRICALOGROVANOCOVET50 44
0330018601110000020
106º bateria21VESHAMVETBOTGASVETHAMRICBOTRAIVESSAIMAGALOPERVET49 42
0153301811016111000
107º TimyHAMVETHAMBOTSIRVETRAIHAMRICALOHULVANSAIOCOPERHAM60 41
3333010141001010020
108º rubiturPROPROPROPROSIRHAMVETBOTRAIVESRICALOHULSAIGASVET60 41
0000025160111010005
109º AlcaralVETVETHAMRAIERIVETHAMRAIBOTVESRICALOHULVANSAIVET53 40
0330018011110010020
110º CachotinRAIRICRAIBOTSTRBOTVESRAIVETHAMRICGROHULSAIMAGVES51 37
00030108012110011000
111º BarsacorVETVETRAIHAMVETVETHAMBOTRAIRICVESHULPERALOSAIVET50 35
0303018601010111000
112º merenguitosssVETRICRAIVETERIRAIVETRICHAMALOBOTVESSAIVANGASRAI35 32
0005001111111000020
113º DavidgoRICHAMRICVETGASRICVETHAMVESRAISTRBOTALOGROHULRAI56 32
0150501114001400000
114º MathewsVETVETRAIRICVANVETRAIRICBOTALOHAMSTRERIVESSAIVET55 30
0300010111100110020
115º juanki69RICRICVESVETERIRICVESVETBOTHAMALOSAIHULMAGGROBOT49 30
000501861116010000
116º Junipowerv6HAMHAMVETRICERIVETRICALOHAMBOTVESPERSAIGASGROHAM43 29
3153001111111100000
117º oridestroVETVETHAMRICLECVETHAMRICRAIBOTVESMAGALOGROHULRIC49 28
033001810111400150-10
118º CefeunoPROPROPROPROERIVETRAIHAMRICALOSAISIRVESHAROCOVET18 14
000001014110100005
119º RoskoppRAIVETRAIRICSIRVETRICRAIHAMVESBOTALOPERHULSAIVET43 11
030001101111101000
 

Volver

LFF1 VALENCIA info@ligafantasticaf1.es Telf.: 644 062 300
© 2012-2018 · Todos los derechos reservados ┬íCSS V├ílido!   Webmaster