Liga Fantástica F1
Clasificación Detallada LIGA FANTÁSTICA F1 · 2018 
Liga_F1 en Twitter

Clasificación Liga Formula 1    Clasificación Detallada LIGA FANTÁSTICA F1 · 2018

CLASIFICACIÓN Japanese Grand Prix

 
ID_Carrera:    Suzuka - Suzuka
Resultado Oficial: 44-HAM44-HAM77-BOT33-VES20-MAG44-HAM77-BOT33-VES03-RIC07-RAI05-VET11-PER08-GRO31-OCO55-SAI05-VET53    
 

Jugador

P3

1Q

2Q

3Q

FO

1R

2R

3R

4R

5R

6R

7R

8R

9R

10R

FL

Lap

Rat

Total

 
1º SGBRGHAMHAMBOTVESHARHAMBOTVESVETRAIRICPEROCOSAIVANHAM51 166
3151050251815110161100055
2º SoniaHAMHAMBOTRAISIRHAMBOTVESVETRICRAIHULALOSAIGROVET39 152
3151000251815121001115045
3º vallter1969HAMHAMBOTVETLECHAMBOTVESVETRAIOCOPERGROSAIHARHAM41 139
3151000251815110164100030
4º VinzVETHAMVETBOTVANHAMBOTVETRICRAIVESSAIALOHULPERVET41 122
0150302518112101100115020
5º juan78HAMHAMBOTVETVANHAMBOTVETRICRAIPERVESSAIGROALOHAM51 118
3151000251811210111100020
6º AyrtonJosennaBOTHAMBOTVETHARHAMBOTVETRICRAIVESOCOGROPERLECHAM42 118
0151000251811210114100020
7º ManoleteVETHAMVETBOTSIRHAMBOTVETVESRAIRICOCOLECSAIHULVET51 114
015030251814101101015020
8º SousaHAMHAMBOTVETLECHAMBOTVETVESRAIRICOCOGROPERSAIHAM48 114
315100025181410114110020
9º AtalaverarHAMHAMBOTVETSTRHAMBOTVETVESRAIRICOCOGROHULLECVES45 112
315100025181410114000020
10º maskinaHAMHAMBOTRICSIRHAMBOTVETVESRAIRICOCOGROHULGASVES42 112
315100025181410114000020
11º JesusHAMHAMBOTVETSTRHAMBOTVETVESRAIRICOCOPERGROSAIRAI47 111
315100025181410111110020
12º jopo01HAMHAMBOTVETVANHAMBOTVETVESRAIRICMAGPEROCOGROHAM46 111
315100025181410101210020
13º RiccardonyHAMHAMBOTVETSIRHAMBOTVETVESRAIRICOCOERIPERGROHAM51 110
315100025181410110110020
14º IzaskunHAMHAMBOTVETHARHAMBOTVETVESRAIRICHULOCOSAIGASVES49 109
315100025181410101100020
15º MikelorrietaBOTHAMBOTVETSIRHAMBOTVETVESRAIRICOCOGROERIGASRIC46 109
015100025181410114000020
16º MotorilosHAMHAMBOTVETERIHAMVETBOTVESRAIRICPERGROOCOLECHAM51 107
31510002516410164200020
17º MrflyHAMHAMBOTVETGASHAMBOTVETVESRICRAIPERHARGROOCOHAM51 107
31510002518142160110020
18º REMONTATORHAMHAMBOTVETVANHAMBOTVETRAIRICVESGROPEROCOHULHAM50 103
31510002518142111200020
19º Joel1206PROPROPROPROERIHAMBOTVESVETRAIRICLECPERGROGASHAM50 102
00000251815110101100030
20º PuxaAsturiesHAMHAMBOTVETHARHAMBOTVETRAIVESRICGROOCOPERMAGHAM43 101
31510002518141111100020
21º vampyclioHAMHAMBOTVETVANHAMVETBOTVESRAIRICOCOGROPERHULHAM12 101
31510002516410114100020
22º poppyHAMHAMBOTVETSIRHAMBOTVETRAIVESRICSAIPERHULOCOHAM48 101
31510002518141111010020
23º CloudfnHAMHAMRAIVESHARHAMBOTVETVESRICRAIPERLECHULSAIHAM54 101
3150502518142160010020
24º xabierHAMHAMBOTVETHARHAMBOTVETRAIALOVANRICVESPERHULRIC50 99
31510002518140011100020
25º merenguitosssVETHAMBOTVETRICHAMBOTVETRAIRICVESHULMAGOCOGROBOT18 99
01510002518142100210020
26º rubiturHAMHAMBOTVETSIRHAMBOTVETRAIVESRICLECMAGHULALOHAM51 98
31510002518141100000020
27º jlmartinHAMHAMVETVESVANHAMBOTVETVESRAIRICPERGROSAIGASHAM50 98
3150502518141016410005
28º BlockchainPROPROPROPROERIHAMBOTVESRAIVETGROGASHAROCOPERBOT49 98
0000025181542100210030
29º RonybashHAMHAMVETBOTGASHAMBOTVETRAIVESRICMAGGROPERSAIBOT51 97
3150302518141104110020
30º CachotinHAMHAMVETRAIHARHAMVETRAIVESBOTRICPERGROOCOLECHAM53 93
3150002511411642001020
31º lamikizHAMHAMVETBOTHARHAMVETBOTRAIVESRICPERGROOCOHULHAM44 91
315030251641164200020
32º TxelisHAMHAMBOTVETLECHAMVETBOTRAIRICVESOCOPERVANSAIHAM50 90
3151000251642111010020
33º PIKY007HAMHAMVETBOTGROHAMVETBOTVESRAIRICHULLECPERSAIHAM42 90
3150302516410100110020
34º enriquetocaHAMHAMBOTVETOCOHAMVETBOTRAIRICVESGROHULMAGPERHAM51 89
3151000251642110010020
35º DemandaPowerVETHAMVETRICGASHAMVETBOTRICRAIHULALOGROMAGOCOVET65 89
01500025161210004011500
36º matyplasHAMHAMVETRAIVANHAMVETBOTVESRAIRICALOPERHULSAIHAM36 87
3150002516410101010020
37º xabipiHAMHAMVETBOTGROHAMVETRICBOTRAIPERMAGHULALOERIHAM40 85
3150302516110100000020
38º Gudari78HAMHAMRAIBOTERIHAMVETBOTRAIVESRICPERMAGERIVANHAM48 85
315030251641160000020
39º TalHAMHAMVETRICSIRVETBOTRICHAMVESALOGROPERHULSAIVET35 83
3150001186110110115020
40º emijosRAIVESVETHAMSIRHAMBOTVETRAIALOVESPERSAIVANGROHAM44 83
030302518140161010020
41º naviVETHAMRAIBOTERIHAMVETBOTRAIVESRICPERSAIHULALOHAM51 83
015030251641161000020
42º rapatundasHAMHAMVETBOTHARHAMVETBOTRAIRICVESGROHULLECALOHAM44 81
315030251642110000020
43º SpeerethHAMHAMBOTVETSTRHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIGROHULHAM52 81
3151000251814210110000
44º PatriciaHAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTRAIVESRICMAGHULALOPERHAM50 80
315030251641100010020
45º JoseJotxeHAMHAMRICVETSIRHAMRICVETBOTRAIVESALOPERGROSAIHAM47 80
3150002511110101110020
46º scuderiabanterHAMHAMRAIVETSTRHAMVETBOTRICALOVESGROHARPERMAGVET29 80
3150002516120110101500
47º ZorroHAMHAMVETBOTLECHAMVETVESBOTRAIRICALOGROSAIMAGHAM42 79
3150302511511010410000
48º Azazel555VESHAMVESVETLECHAMVESVETRICRAIBOTALOOCOSAIPERRAI57 78
0153002581121010111000
49º juanvaHAMHAMBOTVETOCOHAMBOTVETRICVESPERSAIALOERIMAGHAM56 77
3151000251811211100000-10
50º F14GOHAMHAMVETBOTSTRHAMVETBOTRAIPEROCOVESRICGROLECVET41 77
315030251641111101500
51º crescogBOTHAMVETRAIGASHAMVETRAIRICBOTVESALOGROPERHULVET51 76
0150002511121104101500
52º SPACKHAMBOTVESHAMSIRHAMVESBOTVETRAIRICPERGROOCOSAIHAM44 76
33330258611016421000
53º AlcaralHAMHAMVETBOTERIHAMVETRAIBOTRICVESOCOPERSAIHULHAM51 75
315030251112111100020
54º pinushHAMHAMBOTVETOCOBOTHAMVETRAIVESPERMAGRICSAIHULVES37 75
3151000108141101100020
55º TxikitoPROHAMBOTRAILECHAMBOTRAIVETVESRICALOSAIPERHULHAM26 74
0151000251811110110000
56º jnavajoHAMHAMBOTVETERIHAMVETRICBOTRAIVESHULSAIGROALORIC69 74
3151000251611010110000
57º CONOcidoBOTHAMBOTVETGROBOTHAMVETVESRICRAIOCOMAGLECPERHAM49 73
0151000108142110010020
58º dopescaHAMVETRICHAMGASHAMBOTVETVESRICALOSAIHULVANPERVET54 73
300302518142010011500
59º damipadiHAMHAMBOTVETHAMHAMVETBOTGRORAIMAGHULVESRICSTRHAM40 73
3151000251611000110000
60º vallekasHAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTVESRAIRICOCOHULSAILECHAM56 70
315030251641011010000
61º AdrianRuiz221RAIBOTVETHAMHARHAMVESVETRICRAIBOTALOSAIHULMAGVET47 69
030302581121010100150-10
62º kratos48HAMHAMVETRAIHARHAMVETRAIVESRICSAIALOHULMAGPERVET50 68
315000251142100011500
63º ortegaf1PROPROPROPROVANBOTHAMVESVETRAIGROGASMAGLECHARVET51 65
0000010815110100001505
64º MythicRICHAMRICVESSAIHAMRICVESVETBOTRAIALOHULGROVANRIC49 65
015050251151110010000
65º Gobd14VETHAMBOTVETHARHAMVETBOTRAIVESRICHULMAGSAIALOHAM48 64
015100025164110010000
66º GepetoVETHAMVETBOTSIRHAMVETBOTRAIVESRICPEROCOHULSAIHAM56 64
01503025164116101000
67º AntonioLomatoBOTHAMVETBOTHARVETHAMBOTRAIRICVESGROSAIHULOCOHAM42 63
01503018642111010020
68º PablikokoHAMHAMVETVESHARHAMVETBOTRICVESRAIGROALOSAIPERVES70 62
31505025161211101100-10
69º bateria21VESHAMVETBOTGASVETHAMRICBOTRAIVESSAIMAGALOPERVET49 62
015030186110110011500
70º victorpitiVETHAMBOTVETHARBOTVETHAMRAIRICVESALOMAGGROOCOVET44 61
0151000101142100111500
71º DanielsanRAIHAMRAIVETGASHAMVETRICBOTRAIVESALOSAISTRPERRIC33 61
015000251611010101000
72º jferreiragHAMHAMVETRAIRICHAMVETRAIRICVESBOTSAIALOGASHULHAM54 60
315000251112111000000
73º irazkin82HAMHAMVETBOTSIRHAMVETBOTVESRAIGROALOMAGPERSAIHAM50 60
31503025164101001100-10
74º emegeteHAMHAMVETRICPERHAMRICVESHULGASSAIALOERISTRHARHAM41 60
315000251150010000000
75º sese1970HAMHAMBOTVETSTRHAMVETBOTRAIRICVESSAIHULGROSTRHAM37 59
31510002516421101000-10
76º iker99VETHAMVETBOTLECHAMVETBOTVESRICRAISAIHULALOPERHAM22 59
01503025164211001000
77º AngelpvHAMHAMVETBOTLECHAMVETBOTRAIRICVESPERSAIGROHULHAM48 58
3150302516421611000-10
78º AlonsistaPROHAMVETBOTHARHAMVETBOTRAIRICVESALOHULLECPERHAM51 58
01503025164210001000
79º GirgiBOTVETHAMRAIHARHAMVETRAIBOTVESRICGROPEROCOLECRAI49 57
00300251111111200020
80º BoroeiderVETVETRAIBOTSIRHAMBOTRAIVETALORICPERVESSAIVANHAM56 57
00030251811016110000
81º BcastelaBOTHAMBOTVETLECVETALOHAMBOTRAIPERSAIHULRICMAGVET18 56
0151000101110110101500
82º drogbirHAMHAMVETBOTHARHAMVETBOTVESRICRAIALOGROSAIPERHAM57 56
3150302516421041100-10
83º KramerBOTHAMVETBOTVANVESHAMVETBOTRICRAIOCOMAGPERSAIHAM47 55
01503018112110110020
84º YoorchSTRHAMBOTVETERIHAMVETBOTRAIRICVESGROHULALOVANVES36 55
01510002516421100000-10
85º 1imamuriVETHAMVETBOTSIRVETHAMRAIBOTVESRICGROMAGPEROCORAI49 54
01503018111110110020
86º EnanoHAMBOTHAMVETGASHAMVETBOTVESALORAIRICPERGROVANVET39 54
3330025164011110150-10
87º bass100sPROPROPROPROHARHAMBOTVETRAIRICVESMAGOCOSAILECHAM47 53
00000251814210110000
88º MarioBOTHAMBOTVETSIRBOTRICVETHAMRAIPERALOVESSAIGROHAM52 52
0151000101111010111000
89º miliko139HAMHAMVETBOTLECHAMVETRAIALOSAIVESSTRHULPERMAGHAM56 51
31503025110110010000
90º JorgeVESRICVETVESHARRICHAMVESVETBOTOCORAIHULPERGROVET46 50
00050181511110111500
91º mmcVETBOTVETVESHARHAMBOTVETRAIRICVESALOSAIVANHULBOT10 50
0305025181421010000-10
92º pepedomingaGRORICBOTHAMOCOHAMVETRAIBOTRICVESGROSAIPERALOHAM17 47
00103025111211110000
93º SugranyesHAMRAIVETHULSAIRAIHAMVETRICBOTVESSAIGROMAGGASVET58 47
30000181121114001500
94º paiportaPROPROPROPROVETHAMRAIVESBOTRICSAIGROHULALOMAGRAI51 46
00000251151211000000
95º BoxerRICHAMVETVESSTRHAMRICVETVESBOTRAIALOSAIVANOCORIC47 45
0150502511411010100-10
96º pottonHAMHAMRICVESVANRICHAMVETSAIALORAIVESGROPERBOTHAM41 42
3150501811011411000
97º BarsacorVETVETRAIHAMVETVETHAMBOTRAIRICVESHULPERALOSAIVET50 42
0003018642101011500
98º tottyPROPROPROPROGROHAMVESVETRAIBOTRICSAIMAGHULALORAI43 41
0000025814111000000
99º Tasio73HAMHAMVETRAIHARHAMVETRAIBOTRICALOVESHULSAIPERHAM51 41
3150002511120101100-10
100º recky12PROPROPROPROSTRHAMVETBOTRAIVESSAIGASRICHARALOHAM62 39
0000025164110100000
101º AndreaGomF1PROVETHAMVESVANVETVESRAIHAMRICBOTHULMAGGASSAIVET68 38
0035018112100011500
102º wariormzVESRICVESHAMVANVETRAIBOTVESGRORICHAMSAILECPERVET35 38
0033011641111011500
103º jacamgVETVETRAIHAMHARRICVETHAMVESRAIBOTALOHULSAIPERVET68 38
00030111410100111500
104º MCGRAIRAIHAMRICLECHAMRAIRICBOTALOVETSAIVESPERGROHAM12 38
003002516108111100-10
105º QloALOALOHAMBOTLECALOHAMBOTVETRAISAIRICVESVANPERALO38 35
0033008611011101000
106º DavidgoRICHAMRICVETGASRICVETHAMVESRAISTRBOTALOGROHULRAI56 34
01500011141001010000
107º Junipowerv6HAMHAMVETRICERIVETRICALOHAMBOTVESPERSAIGASGROHAM43 31
3150001101116101000
108º CefeunoHAMBOTHAMPERVANHAMVETRAIVESSIRRICMAGERIALOLECHAM16 31
333002511401000000-10
109º PitbullHAMHAMBOTRAIBOTVETRAIHAMVESRICGROALOSAIPERVANRIC46 30
3151000111421011000-10
110º vggalanPROVETRAIVESHARVETVESHAMRICBOTRAISAIHULALOGASHAM55 30
0005018112111000000
111º MathewsPROVETHAMRICSIRVETHAMRICVESBOTRAIMAGGROSAIALOVES39 29
003001864110410000
112º PANTANOSVETVETHAMBOTHARVETHAMRICBOTPERRAISAIHULALOERIHAM18 25
003301861111000000
113º RoskoppPROPROPROPROSIRVETHAMRAIVESBOTPERHULALOSAIOCORAI43 23
000001814110011005
114º JulioColombianatorBOTVETBOTRAILECVETRAIHAMRICVESBOTHULGROALOVANRIC51 21
0010001111211040000-10
115º CriSToVETVETHAMRAIRICVETHAMRAIBOTVESRICSAIPEROCOALOHAM69 20
003001811111120000
116º juanki69PRORICVESVETERIRICVESVETBOTHAMALOSAIHULMAGGROVES51 17
003001811101001000
117º oridestroVETVETHAMRICLECVETHAMRICRAIBOTVESMAGALOGROHULRIC49 15
00300186411001000-10
118º franxerezPRORICVESVETERIRICVESVETRAIHAMBOTHARGASSAISIRRIC70 10
00300181411001000-10
119º TimyRAIVETRAIHAMGASVETRAIHAMBOTVESRICGROALOHULLECRAI55 10
000301111111000000
 

Volver

LFF1 VALENCIA info@ligafantasticaf1.es Telf.: 644 062 300
© 2012-2020 · Todos los derechos reservados ¡CSS Válido!   Webmaster